• Ngày đăng: 19/11/2018

CLASSIFICATION OF MACHINE LEARNING

Machine Learning algorithms can be classified into 2 main categories. Here we have the two main ways to classify the algorithms used in Machine Learning:1. Based on Learning style.2. Based on the Functions.

  • Ngày đăng: 19/11/2018

PHÂN NHÓM THUẬT TOÁN MACHINE LEARNING

Cách phân nhóm các thuật toán Machine Learning dựa trên hai phương thức. Một là dựa trên phương thức học (learning style), hai là dựa trên chức năng (function). Cùng Engma tìm hiểu thêm về các các thuật toán ngay dưới bài viết này nhé.

  • Ngày đăng: 07/11/2018

An Introduction Of Artificial Intelligence (AI)/ Machine Learning (ML)

Why does AI/ Machine Learning gain worldwide famous in recent years and what exactly is AI/ Machine Learning? Why do you need to use AI/ Machine Learning as a part of your daily life?

  • Ngày đăng: 31/10/2018

Giới Thiệu Về Artificial Inteligent (AI)/ Machine Learning (ML)

Tại sao những năm gần đây AI / Machine Learning đã gây nên được cơn sốt trên toàn thế giới. Và thực chất AI / Machine Learning là gì? Và tại sao bạn cần ứng dụng AI/ Machine Learning vào cuộc sống?

  • Ngày đăng: 26/10/2018

INTERNET VẠN VẬT VÀ INTERNET OF THINGS LÀ GÌ?

Internet vạn vật là tên gọi tắt cụm từ mạng lưới vạn vật kết nối internet hay còn gọi là mạng lưới thiết bị kết nối internet. Trong tiếng anh còn gọi là Internet of Things, cụm từ viết tắt là Iot. Cùng Engma tìm hiểu thêm về cụm từ trong thời đại 4.0 này nhé.

Aide entreprise