Thiết kế app chuyên nghiệp 0938.136.444
×

Tham Quan Odoo Khám Phá Video Odoo Để Hiểu Thêm

                    

Kế Toán                                                                       Chi Phí                                                                          CRM

                    

Dự Án                                                                           Tài Liệu                                                                        IoT

                    

Trình Xây Dựng Trang Web                                       Studio                                                                           Hỗ Trợ Khách Hàng

                    

Kiểm Kê Hàng Hóa                                                     Tồn Kho Dịch Vụ Tại Chỗ                                           MRP

                    

Cuộc Hẹn                                                                     Nhân Viên                                                                   Tính Thời Gian Làm Việc

                    

Bán Hàng                                                                     Điểm Bán Hàng Pos                                                   Thương Mại Điện Tử

                    

Chữ Ký                                                                         Chi Phí Thuê                                                                Học Trực Tuyến

                    

Tiếp Thị Qua Email                                                       Tự Động Hóa Marketing                                                Tiếp Thị Xã Hội

                                                         

                               Sự Kiện                                                                        Odoo.sh

Xem thêm nhiều nội dung tại trang chủ: https://engma.com.vn/

Thông tin liên hệ:

  1. Địa chỉ: 220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam
  2. Tel: (0084) 2839977249  -  Fax: (0084) 2839977348
  3. Di động:
    (0084) 903323053 – Mrs. Châu
  4. Email: info@engma.com.vn
  5. www.engma.com.vn
Aide entreprise