Thiết kế app chuyên nghiệp 0938.136.444
×

Quy trình triển khai ERP tại ENGMA

2023-12-01 08:00:58

Engma, một tổ chức hàng đầu trong ngành công nghệ, gần đây đã bắt tay vào hành trình triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Quá trình toàn diện này bao gồm nhiều giai đoạn và cân nhắc khác nhau để đảm bảo quá trình chuyển đổi thành công.

1. Đánh giá và lập kế hoạch

Giai đoạn đầu tiên của việc triển khai ERP tại Engma đòi hỏi phải tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các hệ thống hiện có và xác định các yêu cầu cũng như mục tiêu của tổ chức. Điều này liên quan đến việc đánh giá các bộ phận khác nhau, hiểu quy trình của họ và ghi lại nhu cầu của họ.

Sau khi quá trình đánh giá hoàn tất, nhóm tại Engma đã lập một kế hoạch dự án chi tiết nêu rõ các mục tiêu, tiến trình và nguồn lực cần thiết để triển khai ERP.

2. Lựa chọn nhà cung cấp

Engma đã nghiên cứu và đánh giá nhiều nhà cung cấp ERP để tìm ra giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu của họ. Quá trình lựa chọn bao gồm việc phân tích các tính năng, khả năng mở rộng, giao diện người dùng, giá cả và hỗ trợ được cung cấp bởi mỗi nhà cung cấp. Sau khi cân nhắc và tư vấn cẩn thận, Engma đã chọn được nhà cung cấp ERP có uy tín phù hợp với nhu cầu của họ.

3. Di chuyển và cấu hình dữ liệu

Trong giai đoạn này, Engma tập trung vào việc di chuyển và chuyển dữ liệu liên quan từ hệ thống hiện có sang giải pháp ERP mới. Nhóm đã hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp ERP để đảm bảo quá trình di chuyển dữ liệu liền mạch, giảm thiểu sự gián đoạn đối với hoạt động của tổ chức.

Hơn nữa, Engma đã định cấu hình hệ thống ERP bằng cách tùy chỉnh các cài đặt và thông số để phù hợp với yêu cầu kinh doanh cụ thể của họ. Bước này liên quan đến việc xác định vai trò, quyền, quy trình làm việc và tích hợp hệ thống ERP với các phần mềm hiện có khác.

4. Đào tạo và kiểm tra

Engma hiểu tầm quan trọng của việc đào tạo nhân viên của họ cách sử dụng hiệu quả hệ thống ERP mới. Các chương trình đào tạo được thực hiện nhằm giúp nhân viên làm quen với các chức năng, mô-đun và quy trình của phần mềm ERP.

Sau khi đào tạo, Engma đã tiến hành thử nghiệm rộng rãi để đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác và khả năng tương thích của hệ thống ERP với các tình huống khác nhau. Giai đoạn này cũng liên quan đến việc xác định và giải quyết mọi vấn đề hoặc lỗi trước khi hệ thống đi vào hoạt động.

5. Phát trực tiếp và hỗ trợ

Sau khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, Engma đã triển khai hệ thống ERP vào hoạt động. Điều này liên quan đến việc triển khai hệ thống ERP trên toàn tổ chức, cho phép tất cả các phòng ban sử dụng hiệu quả hệ thống mới.

Engma đã cung cấp hỗ trợ và trợ giúp liên tục cho người dùng trong thời gian đầu sử dụng hệ thống ERP. Điều này đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và giải quyết mọi thắc mắc hoặc thách thức mà nhân viên gặp phải.

6. Đánh giá và cải tiến liên tục

Engma coi việc triển khai ERP là một quá trình cải tiến liên tục. Họ thiết lập các số liệu và tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của hệ thống mới. Việc giám sát và phản hồi thường xuyên từ người dùng đã được thu thập để xác định các lĩnh vực cần nâng cao và cải tiến liên tục.

Tóm lại, việc triển khai hệ thống ERP tại Engma bao gồm việc lập kế hoạch, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp, di chuyển dữ liệu, đào tạo, thử nghiệm và đánh giá liên tục một cách cẩn thận. Bằng cách làm theo cách tiếp cận có cấu trúc này, Engma đã tích hợp thành công hệ thống ERP mạnh mẽ để hợp lý hóa hoạt động của họ và nâng cao năng suất.

Thông tin liên hệ:

  1. Địa chỉ: 220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam
  2. Tel: (0084) 2839977249  -  Fax: (0084) 2839977348
  3. Di động:
    (0084) 938136444 – Mr. Phong
  4. Email: info@engma.com.vn
  5. www.engma.com.vn
Aide entreprise