Thiết kế app chuyên nghiệp 0938.136.444
×

KHI CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN, DOANH NGHIỆP LO LẮNG ĐIỀU GÌ ?

2023-04-14 06:51:59

1. Cạnh tranh: Với sự phát triển của công nghệ, các doanh nghiệp cần đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ những đối thủ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải cải thiện và thích nghi với các quy trình sản xuất mới để có thể nâng cao tính cạnh tranh với những đối thủ.

2. Chi phí đầu tư: Sự phát triển của công nghệ thường đi kèm với chi phí đầu tư lớn. Doanh nghiệp có thể phải đầu tư vào các công nghệ mới để cải thiện năng suất và giảm chi phí sản xuất, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với các rủi ro kinh doanh trong quá trình này.

3. Kỹ năng và đào tạo nhân lực: Công nghệ mới thường yêu cầu nhân lực có kỹ năng đặc biệt và có khả năng thích nghi với công nghệ mới. Doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo nhân lực để đảm bảo họ có đủ kỹ năng và năng lực để sử dụng các công nghệ mới.

4. An ninh thông tin: Sự phát triển của công nghệ cũng đồng nghĩa với những rủi ro về an ninh thông tin. Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng họ đang sử dụng các công nghệ an toàn để bảo vệ thông tin của khách hàng và của chính mình.

5. Ảnh hưởng đến môi trường: Sự phát triển của công nghệ có thể ảnh hưởng đến môi trường, ví dụ như tăng khí thải, tạo ra chất thải công nghiệp. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất của họ đang tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường và sử dụng công nghệ xanh.

 

Thông tin liên hệ:

  1. Địa chỉ: 220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam
  2. Tel: (0084) 2839977249  -  Fax: (0084) 2839977348
  3. Di động:
    (0084) 938136444 – Mr. Phong
  4. Email: info@engma.com.vn
  5. www.engma.com.vn
Aide entreprise