Thiết kế app chuyên nghiệp 0938.136.444
×

KIỂM THỬ PHẦN MỀM: Giới thiệu về quá trình kiểm thử phần mềm

2023-11-16 14:11:25

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm là quá trình xác minh và đánh giá phẩm chất của một phần mềm để đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu của kiểm thử phần mềm là tìm ra lỗi, thiếu sót và vấn đề tiềm ẩn trong phần mềm.

 

Vai trò của kiểm thử phần mềm

 

Kiểm thử phần mềm giúp đảm bảo rằng một phần mềm hoạt động đúng theo thiết kế và đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Quá trình kiểm thử giúp cung cấp thông tin về hiệu suất, độ tin cậy và khả năng sử dụng của phần mềm.

 

Phương pháp kiểm thử phổ biến

 

Có nhiều phương pháp kiểm thử phần mềm khác nhau, bao gồm:

  • Kiểm thử đơn vị (Unit testing): Kiểm thử từng thành phần phần mềm nhỏ nhất.
  • Kiểm thử tích hợp (Integration testing): Kiểm thử tích hợp các thành phần phần mềm để đảm bảo hoạt động hợp lý.
  • Kiểm thử hệ thống (System testing): Kiểm thử toàn bộ hệ thống để đánh giá hiệu suất và tính năng.

 

Thông tin liên hệ:

  1. Địa chỉ: 220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam
  2. Tel: (0084) 2839977249  -  Fax: (0084) 2839977348
  3. Di động:
    (0084) 938136444 – Mr. Phong
  4. Email: info@engma.com.vn
  5. www.engma.com.vn
Aide entreprise