Thiết kế app chuyên nghiệp 0938.136.444
×

Chọn ngành dịch vụ

Giáo dục

Siêu thị

Du lịch

Thời trang

Làm đẹp

Bar

Nhà hàng

Cà phê

Y tế

Sự kiện

Người diễn thuyết

Chọn chức năng

 •   Đăng ký theo mẫu yêu cầu
 •   Đăng nhập bằng tài khoản hoặc Facebook, Google, Zalo, ...
 •   Thay đổi mật khẩu
 •   Quên mật khẩu
 •   Trang chủ
 •   Menu
 •   Sản phẩm / Đặt hàng / Dịch vụ
 •   Chi tiết sản phẩm / Đặt hàng / Chi tiết dịch vụ
 •   Giỏ hàng / Xác nhận đơn hàng
 •   Thanh toán (chỉ hiển thị phương thức thanh toán)
 •   Lịch sử giao dịch
 •   Tin tức khuyến mãi
 •   Liên hệ
 •   Gửi tin nhắn push notification đến khách hàng
 •   Chi tiết lịch sử giao dịch
 •   Chi tiết tin tức khuyến mãi
 •   Thay đổi thông tin cá nhân
Aide entreprise